Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası

Başınıza gelebilecek ani ve beklenmedik olaylar nedeniyle uğrayabileceğiniz bedensel zararları; kaza sonucu ölüm, sürekli sakatlık, tedavi masrafları teminatları,  tek bir poliçeyle temin edilebilmektedir.

Kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarını karşılayan bu sigorta, kaza sonucunda sigortalının sakat kalması ya da vefat etmesi durumda lehtarına güvence sağlar. 16-65 yaşındaki herkes bu sigortadan yararlanabilir.