Yurt İçi Taşıyıcı Sorumluluk

Yurt İçi Taşıyıcı Sorumluluk

Taşıyıcı veya nakliyecinin, Türkiye sınırları içerisinde taşıdığı eşyada meydana gelebilecek zıya ve hasarda, malların kendisine teslim edildiği tarihten, gönderilene teslim olunduğu tarihe kadar geçen süre içinde yükümlülüğü bulunmaktadır.

Taşıyıcı ister kişi olsun ister firma olsun, kendi sorumluluğunu gerektiren halleri sigorta ettirebilir. Yurtiçinde karayolu ile taşımacılık yapan nakliyeciler taşıdıkları emtea da meydana gelebilecek zıya ve hasarlar nedeniyle kendilerine düşecek hukuki sorumluluğu Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortası ile güvence altına alabilir.

Arkas Sigorta olarak yurtiçinde taşımacılık yapan şahıs yada firmaların ihtiyaçlarına yönelik olarak farklı alternatiflerle Taşıyıcıların Hukuki Sorumluluklarını teminat altına alıyoruz.